Shonkytonk @ The Espy Public Bar
Tim Chmielewski
15/01/2004

webmaster@timchuma.com

shonkytonk_001 shonkytonk_002 shonkytonk_003 shonkytonk_004 shonkytonk_005
shonkytonk_006 shonkytonk_007 shonkytonk_008 shonkytonk_009 shonkytonk_010